Scroll down for English version.

Sedan lanseringen av företaget har The WOW Closet förespråkat smart konsumtion av mode. Vi har skapat möjlighet att uttrycka sig genom fantastiska kläder utan att någonting behöver att nyproduceras. Till skillnad från fast fashion tjänar vi inga pengar på spontaninköp – vi tjänar pengar när vi uppfyller ett riktigt behov, alltså när du som kund ska gå på event och tillställningar och behöver en klänning.

Den 4 mars avbokades första stora event på grund av coronaviruset. Sedan den 12 mars har i princip alla event avbokats. Ingen av våra kunder behöver några klänningar längre då det inte längre finns några event att gå på. Givetvis stödjer vi inställningen av event och de åtgärder som vi som samhälle måste införa just nu för att bekämpa viruset. Däremot betyder alla avbokningar att vi som företag har lidit enormt av denna händelseutveckling.

När coronaviruset är bekämpat och oron och rädslan har lagt sig vill vi så gärna finnas kvar. Vår resa har precis börjat och 2020 skulle ha blivit ett fantastiskt år för uthyrningen av kläder. Vi har nu haft över 900 kunder. I december hyrde 49 personer klänningar till Nobelfesten och i januari kunde man se 11 av våra klänningar på Sveriges största modefesten Ellegalan. Vi förberedde oss för tillväxten och såg fram emot alla skolbaler och sommarens bröllop. Nu blev det dock något helt annat istället.

Det är ni som har gjort det möjligt att lansera The WOW Closet och skapa den tillväxten som vi har skapat. Det är ni som har hyrt från oss, rekommenderat oss till era familjer och vänner, besökt oss, gillat och delat våra inlägg. Just nu behöver vi er mer än någonsin.

Det är en ny och främmande situation för oss alla. Vi vet att ingen av er behöver våra klänningar just nu. Men vi vet också att när krisen har passerat kommer alla inställda event att planeras in på nytt. Och då vill vi finnas kvar så att ni kan fortsätta hyra fantastiska klänningar från oss. Och tillsammans kan vi då fortsätta att driva den omställningen som modebranschen behöver.

Därför ber vi er att köpa våra presentkort redan nu – för att hjälpa oss att ta oss genom denna svåra tid och komma ut starkare på andra sidan. Ni kan välja vilket belopp ni vill köpa ett presentkort på (det finns mellan 250 kr och 20 000 kr) och ni kommer att kunna använda dessa presentkort på ALLA tjänster hos oss under nästa tre år. Dessutom kommer ni som har köpt våra presentkort just nu få 15% rabatt på alla våra tjänster som betalas med era presentkort. Vi tackar er på förhand och vill säga att vi gör allt för att vi som företag ska kunna hantera denna kris.

Tack så mycket för att ni stödjer oss!

Med vänliga hälsningar,

Oksana Poliakova – medgrundare och VD på The WOW Closet

 

_______________________________________________________________________________________________________

Promoting smart fashion consumption has been at the heart of our business since its very launch. Our vision was to create a possibility to express yourself through fantastic clothes in a way that does not require anything new to be produced. The difference with fast fashion companies is that we don’t make any money from you spontaneously buying things. We make money when we fulfill a real need – when you are invited to an event and need a dress.

On the 4th of March the first large event was cancelled because of the novel corona virus. Since the 12th of March all the other events have been cancelled too. None of our clients need any dresses anymore since there are no events to attend anymore either. Of course we fully support all those drastic measures that have to be taken by all of us as a society to fight the corona virus. Unfortunately all the cancellations have been hurting us enormously as a company.

When the virus has finally been defeated, and the anxiety and fear have settled, we would very much like to continue our operations. Our journey has just begun and 2020 was supposed to be an amazing year for the clothing rental business. We have had over 900 clients. In December 49 people chose to rent out dresses for the Nobel banquet and in January you could see 11 of our dresses at the main fashion red carpet of the year – Elle gala. We were expecting to grow and were looking forward to all the school balls and the summer weddings. The reality has turned out to be quite different from our expectations though.

It is you who have made it possible for us to launch The WOW Closet and to make it grow. It is you who have been renting from us, you who have been recommending us to your friends and families, you who have been following us, liking and sharing our posts. And today we need you more than ever.

This is a new and challenging situation for all of us. We are fully aware than none of you need any dresses right now. But we also know that when the crisis is gone all the events that have been cancelled now will be planned again. And when that happens we would like to still exist so that you can continue renting amazing dresses from us. And together we can create the change that the fashion industry needs so much.

This is why we are asking you to buy our present cards already today – to help us fight this crisis so that we can come out stronger on the other side. You can choose an amount that you would like to buy the card for (between 250 kr and 20 000 kr) and you will be able to use these present cards as a payment for ANY of our services within the next three years. Moreover, we will be offering a 15% discount on all the purchases that will be made with these present cards. We are very thankful to all of you who will choose to support us and the only thing that we can add is that we are doing all we can to be able to manage this crisis.

Thank you very much for your support!

Oksana Poliakova – Co-founder and CEO at The WOW Closet